Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Místní poplatky > Poplatek za komunální odpad

 

Vyhlášky a nařízení - archiv dokumentů

 
 
 

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Pokud tak stanoví zákon, lze obecně závaznou vyhláškou města vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám.

Na základě a v mezích zákona rada města vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu město zákonem zmocněno; tyto právní předpisy se nazývají nařízení města.

Obecně závazné vyhlášky města musí být v souladu se zákony a nařízení města musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

Právní předpisy města nabývají účinnosti dnem uvedeným v právním předpisu města a pokud účinnost tímto způsobem stanovena není, pak nastává 15. dnem po jeho vyhlášení.

Veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí u vedoucího organizačně-správního odboru.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém