Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Novinky v agendě vozidel na Portálu dopravy

informace
Nově máte možnost prostřednictvím Portálu dopravy podávat elektronicky žádosti v rámci agendy silničních vozidel. Více informací v tomto článku.
 

 
 

Jaké jsou novinky v agendě vozidel na Portálu dopravy?

Nově máte možnost prostřednictvím Portálu dopravy podávat elektronicky žádosti v rámci agendy silničních vozidel, konkrétně pak:

 • Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (koupě nového vozidla v ČR nebo dovoz vozidla ze zahraničí)
 • Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (převod vozidla na nového vlastníka/provozovatele)
 • Zápis změny údajů v registru silničních vozidel (zápis změny bydliště, jména vlastníka/provozovatele nebo změna technických údajů vozidla)
 • Vydání doplňkové tabulky s registrační značkou (vydání tabulky s registrační značkou pro umístění na nosič kol, zavazadel apod.)
 • Vyřazení silničního vozidla z provozu nebo zápis zániku silničního vozidla (vyřazení neprovozovaného nebo odcizeného vozidla z provozu nebo zápis zániku vozidla)
 • Vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla (vydání nového ORV z důvodu jeho ztráty nebo odcizení)
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou (nahlášení chybějící registrační značky jako ochrana před zneužitím
 • Vydání tabulky s registrační značkou na vývoz (vydání tabulky s registrační značkou při prodeji vozidla mimo území ČR)

Další novinky:

 • Výpis všech svých historicky vlastněných či provozovaných vozidel
 • Výpis technických údajů vozidla včetně dalších záznamů, např. alternativní rozměry pneumatik
 • Informace o platnosti technické prohlídky

Výhody u zmíněných novinek:

 • Všechny známé údaje o Vás a Vašem vozidle se automaticky předvyplní.
 • Podání žádostí bude rychlejší.
 • Při elektronickém podání sleva na správním poplatku ve výši 20%.
 • Dostanete od nás notifikace, že si můžete vyzvednout nové osvědčení o registraci vozidla nebo RZ (SPZ).
 • V portálu dopravy uvidíte všechny svoje žádosti včetně podrobností.
 • Zcela zdarma si můžete stáhnout seznam všech svých aktuálních i historicky vlastněných či provozovaných vozidel.
 • Zcela zdarma si můžete stáhnout výpis technických dat o vozidle.

Jak se dostanu na Portál dopravy?

 • Portál dopravy naleznete na adrese www.portaldopravy.cz. Pro přihlášení můžete využít bankovní identitu, mobilní klíč eGovernmentu, MojeID a další prostředky pro ověření identity.

Mohu žádat jako fyzická, fyzická podnikající i právnická osoba?

 • V současné době je podávání žádostí umožněno pouze fyzickým a fyzickým podnikajícím osobám. Pracujeme však na tom, aby to bylo ještě v letošním roce umožněno i osobám právnickým.

Potřebuji k podání žádosti datovou schránku?

 • Ne, k podání žádosti postačí pouze předchozí přihlášení prostřednictvím identity občana.

Jak probíhá žádost v rámci ePodání?

 • Portál dopravy Vám zobrazí formuláře žádostí, které po zvolení budou předvyplněny údaji z registru silničních vozidel. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel, na kterém si chcete vyzvednout nové doklady či registrační značku k vozidlu.
 • Po potvrzení správnosti předvyplněných údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Portálu dopravy na zvolený úřad k vyřízení. Po kontrole, schválení a vyřízení ze strany pracovníka úřadu budete prostřednictvím notifikační zprávy vyzván/a k převzetí nových dokladů či registračních značek na Vámi zvoleném úřadě.
 • Žádosti o přepis vozidla podané prodávajícím v rámci Portálu dopravy lze dokončit kupujícím dvěma způsoby. Odkudkoliv a kdykoliv prostřednictvím Portálu dopravy nebo fyzickou návštěvou kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel. Dokončení žádosti kupujícím skrz Portál dopravy je v případě změny vlastníka a provozovatele možné pouze v případě, že prodávající podá žádost prostřednictvím Portálu dopravy.

Kdy si můžete doklad vyzvednout?

 • V rámci žádosti je možné nastavit si kontaktní údaje a dostávat tak upozornění o stavu žádosti prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany pracovníka úřadu bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti informován i bez jakéhokoliv nastavení přímo v Portálu dopravy. Jakmile budou doklady k vozidlu připraveny k předání na Vámi zvoleném úřadu, obdržíte notifikaci o možnosti jejich vyzvednutí.

Je možné k vyzvednutí dokladu či registrační značky někoho zmocnit?

 • Ano, nové doklady či registrační značky k vozidlu je možné vyzvednout také na základě plné moci.

Co dělat se stávajícími doklady k vozidlu?

 • Doklady k vozidlu (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, tabulky s registrační značkou) musí každý žadatel předložit při převzetí nových dokladů vozidla. Na místě je také možné požádat o vrácení zneplatněného technického průkazu.

Jak je to s úhradou správních poplatků?

 • V této etapě uhradíte správní poplatek ve stanovené výši dle zákona při vyzvednutí nových dokladů či registračních značek k vozidlu přímo na vybraném úřadu. Díky elektronickému podání je poplatek snížen o 20 %.

Co dělat při zjištění nesouladu dat v technickém průkazu s daty na Portálu dopravy či Portálu občana?

 • Pokud zjistíte nesoulad mezi daty v technickém průkazu (TP) vůči Portálu dopravy, Portálu občana, aplikaci eTechničák nebo internetovým stránkám www.dataovozidlech.cz, je možné, nikoli povinné, požádat elektronicky či osobně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající agendu registrace vozidel o doplnění dat do registru silničních vozidel. Požadavek na opravu či doplnění dat dle TP může být rovněž podán prostřednictvím Žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel na Portálu dopravy, kde žadatel přiloží sken/foto technického průkazu dokumentující požadavek. Žádost o doplnění technických dat do registru silničních vozidel je zcela zdarma.
 • Pokud bude nesoulad technických dat Vašeho technického průkazu s daty v registru silničních vozidel zjištěn při pravidelné technické prohlídce na STK, nejsou žádné další kroky z Vaší strany potřeba, o vše se postarají na STK ve spolupráci s úřady.
 • Ověření doplnění technický dat lze buď elektronicky nebo dotazem na obecním úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel.

Mohu i nadále vše vyřídit osobně?

 • Ano, i nadále můžete vše vyřídit osobně, ePodání přináší pouze alternativu.

Kam se obrátit v případě potíží či dotazů?

 • V rámci Portálu dopravy se neváhejte obrátit na podpora@portaldopravy.cz, popř. na bezplatnou nonstop telefonní linku 222 266 758.


 
 

 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 13.2.2024 / 13.2.2024
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém