Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka

 

Nabídka pronájmu řadové garáže

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
informace
Město Kostelec nad Orlicí nabízí k pronájmu řadovou garáž o výměře 24 m2, která je součástí pozemku parc. č. 2270/18. Písemné nabídky musí být doručeny nejpozději do pondělí dne 02.10.2017 do 12:00 hodin.
 

 
 

Město Kostelec nad Orlicí nabízí k pronájmu řadovou garáž o výměře 24 m2, která je součástí pozemku parc. č. 2270/18 - zastavěná plocha a nádvoří nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí v ulici Hálkova, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce s uvedením nejnižšího podání v částce 500,-- Kč/měsíčně.

Písemné nabídky musí být doručeny Městu Kostelec nad Orlicí v zalepené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - Nabídka na pronájem garáže parc. č. 2270/18“, a to buď osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, nejpozději do pondělí dne 02.10.2017 do 12:00 hodin.

Na nabídky doručené po tomto termínu již nebude brán zřetel.

Prohlídka předmětu nájmu bude umožněna v pondělí dne 25.09.2017 od 15:00 do 16:00 hodin na místě samém nebo dle dohody na telefonním čísle 724 895 712 s paní Renatou Kubíčkovou, referentkou odboru správy majetku města Měú Kostelec nad Orlicí.

 
 
Zodpovídá: Renata Kubíčková
Vytvořeno / změněno: 28.8.2017 / 28.8.2017 | Zveřejnit do: 2.10.2017
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém