Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka

 

Nabídka pronájmu objektu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
informace
Město Kostelec nad Orlicí nabízí k pronájmu objekty v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí.
 

 
 
Předmětem nabídky nájmu je:
  • budova čp. 1457 (stavba pro výrobu a skladování) jež je součástí pozemku parc. č. 2345/17 včetně pozemku parc. č. 2345/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.131 m2;
  • budova bez čp./če (jiná stavba) jež je součástí pozemku parc. č. 2345/24 včetně pozemku parc. č. 2345/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 539 m2;
  • část pozemku parc. č. 2345/40 - ostatní plocha o výměře 614 m2 (obslužná plocha), to vše v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí,

a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce s uvedením nejnižšího podání - měsíčního nájemného ve výši 55.000,-- Kč bez DPH a energií spojených s nájmem s tím, že si město vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky

Bližší informace na tel. č. 724 895 712:
  • nájem bude možný nejdříve od 01.11.2017 a bude sjednán na dobu 5 let s případnou opcí nájmu na dalších 5 let;
  • oba předmětné objekty a obslužný pozemek jsou umístěny v částečně uzavřeném areálu bývalých kasáren při výjezdu z Kostelce nad Orlicí směrem na Vamberk;


Prohlídka objektů bude umožněna v pátek dne 20.10.2017 od 9:00 do 10:00 hodin na místě samém nebo dle dohody na telefonním čísle 724 895 712 s paní Renatou Kubíčkovou, referentkou odboru správy majetku města MěÚ v Kostelci nad Orlicí.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit či podat své písemné nabídky, které budou doplněny o podnikatelský záměr předmětných prostor a musejí být doručeny v zalepené obálce s označením „Pronájem budovy čp. 1457 a budovy bez čp. na pozemku parc. č. 2345/24 – NEOTVÍRAT“, a to buď osobně na podatelnu nebo poštou na adresu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, a to nejpozději do pondělí 30.10.2017 do 12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu již nebude brán zřetel.

 
 

 
Zodpovídá: Renata Kubíčková
Vytvořeno / změněno: 4.9.2017 / 4.9.2017 | Zveřejnit do: 30.10.2017
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém