Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Místní poplatek ze psů

 
 
 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta). Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS shodný jako v loňském roce.

V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany na nutnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. Pro sdělení čísla čipu kontaktujte správce místního poplatku viz kontakty níže. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje, bude možné co nejrychleji navrátit majiteli.

Způsob úhrady místního poplatku:

  1. online prostřednictvím platební brány na adrese portal.kostelecno.cz
  2. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800
    Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
  3. v hotovosti na centrální pokladně úřadu
  4. platební kartou na centrální pokladně úřadu

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

V části města Kostelec nad Orlicí - základní sazba

a) za jednoho psa 500,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

V části města Kostelec nad Orlicí v bytových domech se 4 a více byty:

a) za jednoho psa 1 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2 200,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

V částech města Kostelec nad Orlicí – Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry:

a) za jednoho psa 300,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200,- Kč

Splatnost poplatku:

  • splatnost místního poplatku ze psů je do 31. května příslušného kalendářního roku

Osvobození:

  • podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti jsou definovány v článku 6 obecně závazné vyhlášky
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Místní poplatek ze psů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém