Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory úřadu > Ekonomický odbor

 

Legislativa kterou řídí

Ekonomický odbor
 

 
 

Legislativa, kterou se řídí Ekonomický odbor

Společné:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vládní vyhláška číslo 150/1958 Úřední list o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sbírky, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 Sbírky, o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sbírky, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2002 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sbírky, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sbírky, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sbírky, o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 540/2002 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 116/1990 Sbírky, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 72/1994 Sbírky, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sbírky, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 223/1993 Sbírky, o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sbírky, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sbírky, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sbírky, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Na úseku školství:

 • Zákon číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška číslo 14/2005 Sbírky, o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška číslo 16/2005 Sbírky, o organizaci školního roku
 • Vyhláška číslo 48/2005 Sbírky, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška číslo 54/2005 Sbírky, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích
 • Vyhláška číslo 71/2005 Sbírky, o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška číslo 74/2005 Sbírky, o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška číslo 107/2005 Sbírky, o školním stravování
 • Vyhláška číslo 310/2018 Sbírky, o krajských normativech
 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém