Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Krizové řízení

 
 
 

Krizové řízení a informace v době mimořádných událostí

Po celou svou dosavadní existenci se lidstvo střetává s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Lidská společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat jejich následky na přijatelnou míru.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) říká, že krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností, prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Odpovědnost za varování státních orgánů a organizací a orgánů veřejné správy má Operační a informační středisko (OPIS) HZS.

Odpovědnost za varování obyvatel právnických a fyzických osob na území obce má starosta příslušné obce.

Telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

 • Hasičský záchranný sbor ČR - grafický znak

Hasičský záchranný sbor ČR

150
 • Zdravotnická záchranná služba - grafický znak

Zdravotnická záchranná služba

155
 • Policie ČR - grafický znak

Policie ČR

158
 • Městská policie -grafický znak

Městská policie

494 321 026
724 181 363

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání - grafický znak

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112


Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Krizové informace a dokumenty

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Krizové řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém