Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Kostelečtí hasiči převzali nový dopravní automobil

informace
6. listopadu proběhlo slavnostní předání nového dopravního automobilu kosteleckým hasičům do užívání.
 

 
 

Po více jak dvouletém snažení o pořízení nového dopravního automobilu pro kosteleckou jednotku sboru dobrovolných hasičů jsme 6.11.2021 za přítomnosti hostů z rukou pana místostarosty převzali klíče od zbrusu nového dopravního automobilu na podvozku VW Crafter 4x4.

V roce 2019 byla poprvé podána žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro rok 2020, která nám nebyla přidělena z důvodu vysokého počtu žádostí hodnocených vyšší bodovou známkou. O rok později jsme získali díky opětovnému podání žádosti další bod do celkového součtu bodového hodnocení a z 2. místa pořadníku pro Královéhradecký kraj nám byla odsouhlasena dotace HZS na pořízení nového dopravního automobilu s předpokládanou pořizovací cenou převyšující 1,5mil. Kč. Na základě výběrového řízení na dodání nového dopravního automobilu zvítězila firma Progres Servis Sibřina, spol s ro s cenou zakázky 1 428 961,60,-Kč. I přes nepříjemnosti způsobené pandemií onemocnění COVID 19, především prodlouženou dodávkou veškerého zboží, podvozky vozidel nevyjímaje, se podařilo splnit podmínky zakázky v řádném termínu a v plném rozsahu.

Co se tedy podařilo do kostelecké hasičárny pořídit? Vozidlo klasifikované jako dopravní automobil, tedy vozidlo, které by mělo primárně sloužit pro dopravu zasahujících hasičů a materiálu na místo události, stejně tak, jako k případné evakuaci postižených osob či majetku do bezpečí. Vozidlo s pohonem všech kol uveze celkem 8 členů posádky včetně řidiče a další požární materiál. Stejně tak je možné vytvořit vozidlo, které pojme veliké množství převáženého materiálu díky možnosti vyjmutí zadních dvou řad sedadel.

Nechtěli jsme pořídit pouze holou dodávku, která by zapadla mezi ostatní dopravní automobily, kterých je v celé republice nespočet. Tento dopravní automobil má přidanou hodnotu v jeho variabilitě a možnosti využití. Díky finanční výhře v Anketa Dobrovolní hasiči roku 2019 v hodnotě 40 000,-Kč a dalším prostředkům z rozpočtu našeho zřizovatele je vozidlo vybaveno výsuvným platem s možností upevnění modulárních boxů s účelově zaměřeným vybavením, které budou díky použitému upevňovacímu systému samotného boxu vyměnitelné v řádu jednotek minut při obsluze minimálními početními stavy hasičů.

Nový automobil v našem vozovém parku nahrazuje velitelský automobil na podvozku VW T4., který jednotce sloužil bez 5 dnů rovných 8 let. Tento nový dopravní automobil je větší, komfortnější, dokáže pojmout a především bezpečně přepravit větší množství lidí i materiálu a je plnohodnotně využitelný při řešení celého spektra zásahů díky své variabilitě.

Závěrem by bylo dobré zrekapitulovat všechny, kteří se podíleli na tom, že jsme mohli toto vozidlo převzít do našeho užívání. V první řadě děkujeme vedení Město Kostelec nad Orlicí včetně zastupitelstva, které souhlasilo se záměrem obnovit vozilo VW T4 za nový dopravní automobil. Dále se sluší poděkovat Hasičský záchranný sbor ČR za poskytnutí dotace ve výši 450 000,-Kč a Královéhradecký kraj za dotaci ve výši 300 000,-Kč. Zbylá část do výše ceny vozidla byla hrazena z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí a financí získaných prodejem vozidla VW T4. 

Modulární účelový box včetně výsuvného plata v celkové hodnotě převyšující 66 000,-Kč, byl z větší části pořízen díky již zmíněnému finančnímu daru za 3. místo v soutěži Anketa dobrovolní hasiči roku (kde byla jednotka oceněna za zásah u požáru rodinného domu se záchranou osoby) a ze zbylé části za finanční prostředky města Kostelec nad Orlicí. 

Poděkování patří i firmě Progres servis Sibřina za perfektní spolupráci a samotnou realizaci, paní Markétě Nyčové, na jejichž bedrech je zpracování dotačních titulů po administrativní stránce ze strany vedení města, Tomáši Sršňovi a především Honzovi Vodičkovi ml. za významný podíl při realizaci celé akce.

Ještě jednou všem děkujeme !!!

 
 

Předání nového dopravního automobilu kosteleckým hasičům

 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 8.11.2021 / 8.11.2021
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém