Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Územní plány

 

Kostelec nad Orlicí

 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání 
     05.09.2011
Datum účinnosti  20.09.2011

 

Projekt: Úprava Územního plánu města Kostelec nad Orlicí

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje


Úplné znění územního plánu (po změně č. 3)

účinnost 07.06.2018

 


Územní plánZměny územního plánu

Změna územního plánu číslo 1
Změna územního plánu číslo 2

Změna územního plánu č. 3Územní studie

Urbanistická studie zástavby RD Kostelec nad Orlicí - severovýchod

(aktuálnost potvrzena 26.06.2017)
 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2015 / 21.9.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém