Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka

 

Kostelec nad Orlicí

projednávaná dokumentace - návrh změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání
 

 
 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch a koridorů. Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Datum vydání 
     05.09.2011
Datum účinnosti  20.09.2011

 

Projekt: Úprava Územního plánu města Kostelec nad Orlicí

Zveřejnění územně plánovací dokumentace obce na webu Královéhradeckého kraje


Územní plán


Seznam změn územního plánu

Změna územního plánu číslo 1
Změna územního plánu číslo 2


Právní stav


Územní studie

Urbanistická studie zástavby RD Kostelec nad Orlicí - severovýchod

(aktuálnost potvrzena 26.06.2017)


Projednávaná dokumentace

 Návrh změny č. 3 územního plánu pro veřejné projednání

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Radomíra Padriánová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2015 / 21.9.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Územní plány
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém