Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Komunitní centrum

 

Komunitní centrum

foto - komunitní centrum
Komunitní centrum je organizační složkou města Kostelec nad Orlicí, je zřízeno jako neziskové a nekomerční zařízení za účelem provozování sociálně aktivizačních aktivit směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Komunitní centrum je místem, které chce podporovat vzájemné setkávání lidí, jejich aktivity, nápady a tvořivost. Volné prostory jsou také určeny pro aktivity široké veřejnosti.

 
 
 

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/16_052/0002411 spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu a specifického cíle 2.1.: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2016 – 31. 3. 2019

Rozpočet projektu:

Celkem rozpočet vč. DPH: 24 083 705 Kč
Výše poskytnuté dotace EU: 17 979 209 Kč
Míra spolufinancování 10% z celkových uznatelných nákladů

Cílem výstavby komunitního centra je celkové zlepšení sociální situace ve městě, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce pro obyvatele z řad cílových skupin.
Realizací tohoto projektu vznikly adekvátní prostory pro fungování centra, tedy místa, určeného pro setkávání členů komunity za účelem pořádání sociálních, vzdělávacích, kulturních a volnočasových aktivit, které budou sloužit zejména pro osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby zdravotně znevýhodněné (i z tohoto důvodu je celá budova bezbariérová).

V komunitním centru poskytuje své služby sedm organizací, z toho dvě jsou registrované sociální služby zařazené do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Popis cílových skupin

  1. Osoby sociálně vyloučené
  2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  3. Osoby se zdravotním postižením
  4. Široká veřejnost
 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Komunitní centrum

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém