Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Kam s odpady ve městě

 
 
 

Z právního hlediska je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem.

Nakládání s odpady za rok 2023

Za rok 2023 bylo občany města prostřednictvím mobilních kontejnerů a nádob vytříděno 87,105 t papíru; 124,398 t plastů včetně nápojových kartonů; 93,124 t skla; 15,369 t oděvů; 0,709 t jedlých olejů a tuků; 4,69 t kovů a 3,57 t železa. Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 880,201 t a objemného 42,54 t. V rámci sběrného dvora bylo dále vytříděno 9,55 t papíru; 12,12 t plastů; 11,33 t skla; 11,980 t dřeva; 0,020 t jedlých olejů a tuků; 15,490 t kovů. Objemného odpadu bylo vyprodukováno 228,760 t a 62,02 t stavebního odpadu. Nebezpečného odpadu 5,147 t.

Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 6.592.881 Kč. Celkové náklady na provoz sběrného dvora, tj. včetně nakládání s odpady dosáhly 1.017.479 Kč.

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů činil 3.806.500 Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši 1.575.235 Kč včetně DPH. Náklady činily 1.940.844 Kč. Dalším výnosem byl prodej druhotných surovin – kovů ve výši 107.356 Kč a platba za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů) ve výši 77.626 Kč.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady ve městě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém