Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

Kostelec nad Orlicí, zimní období

Cesta: Titulní stránka > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Občanská vybavenost > Školy a školská zařízení

 

Kam s odpady ve městě

 
 
 

Z právního hlediska je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem. 

Za rok 2020 bylo občany města prostřednictvím mobilních kontejnerů a nádob vytříděno 99,026 t papíru; 125,755 t plastů; 99,468 t skla; 15,317 t oděvů; 0,653 t jedlých olejů a tuků; 4,91 t kovů. Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 1 581,981 t a objemného 26,21 t. V rámci sběrného dvora bylo dále vytříděno 9,33 t papíru; 5,90 t plastů; 5,07 t skla; 1,245 t oděvů; 0,086 t jedlých olejů a tuků; 23,52 t kovů. Objemného odpadu bylo vyprodukováno 278,79 t a 51,93 t stavebního odpadu. Nebezpečného odpadu 6,423 t. 

Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad, nebezpečný odpad...), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 6.133.095 Kč. 

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů činil 3.044.036 Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši 988.078,50 Kč (náklady 1.555.245 Kč

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady ve městě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies