Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Kam s odpady ve městě

 
 
 

Z právního hlediska je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem.

Nakládání s odpady za rok 2022

Za rok 2022 bylo občany města prostřednictvím mobilních kontejnerů a nádob vytříděno 84,678 t papíru; 120,471 t plastů včetně nápojových kartonů; 97,120 t skla; 12,545 t oděvů; 0,651 t jedlých olejů a tuků; 4,16 t kovů. Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 913,086 t a objemného 39,95 t. V rámci sběrného dvora bylo dále vytříděno 9,23 t papíru; 6,74 t plastů; 5,01 t skla; 1,426 t oděvů; 0,054 t jedlých olejů a tuků; 14,980 t kovů. Objemného odpadu bylo vyprodukováno 213,67 t; dřeva 0,800 t a 45,57 t stavebního odpadu. Nebezpečného odpadu 4,9526 t. 

Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 5.426.809 Kč. Celkové náklady na provoz sběrného dvora, tj. včetně nakládání s odpady dosáhly 955.481 Kč. 

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů činil 2.255.550 Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši 1.117.459 Kč bez DPH (1.285.077,85 s DPH). Náklady činily 1.638.043 Kč. Dalším výnosem byl prodej druhotných surovin – kovů ve výši 77.740 Kč a platba za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů) ve výši 143.236 Kč.


 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady ve městě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém