Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Kam s odpady ve městě

 
 
 

Z právního hlediska je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem.

Nakládání s odpady za rok 2021

Za rok 2021 bylo občany města prostřednictvím mobilních kontejnerů a nádob vytříděno 118,915 t papíru; 126,777 t plastů; 102,000 t skla; 18,864 t oděvů; 0,867 t jedlých olejů a tuků; 4,73 t kovů. Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 1 602,147 t a objemného 15,31 t. V rámci sběrného dvora bylo dále vytříděno 7,63 t papíru; 6,12 t plastů; 4,78 t skla; 1,056 t oděvů; 0,155 t jedlých olejů a tuků; 20,660 t kovů. Objemného odpadu bylo vyprodukováno 244,85 t a 72,72 t stavebního odpadu. Nebezpečného odpadu 5,751 t.

Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 5.268.810 Kč. Celkové náklady na provoz sběrného dvora, tj. včetně nakládání s odpady dosáhly 1.019.167 Kč.

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů činil 3.407.600 Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši 1.142.283,50 Kč (náklady 1.498.341,87 Kč). Dalším výnosem byl prodej druhotných surovin – kovů ve výši 124.710 Kč a platba za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů) ve výši 49.534 Kč.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady ve městě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém