Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

zima

Cesta: Titulní stránka > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady

 

Kam s odpady ve městě

 
 
 

Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, uvedených v příloze č. 1 výše citovaného zákona.

Na území města Kostelce nad Orlicí je nakládání s odpady upraveno Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kostelce nad Orlicí č. 3/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí - Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, vč. systému nakládání se stavebním odpadem a systému komunitního kompostování.

Za rok 2016 bylo občany města vytříděno 70,669 t papíru; 96,937 t plastů; 88,327 t skla a 1,666 t kompozitních obalů (náp. karton). Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 1 529,075 t a objemného 71,75 t.

Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. svoz, odstranění/využití odpadů – popelnice, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad, nebezpečný odpad), vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 4.148.422,- Kč.

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů 2.979.249,- Kč. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu ve výši 778.615,- Kč (náklady 1.011.034,00 Kč)

  •       shromažďovací místo - revize 2017
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ŽIVOT VE MĚSTĚ > Kam s odpady ve městě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém