Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Inovativní úřad

projekt ukončen
 

 
 
Projekt Inovativní úřad si klade za cíl zkvalitnění a zefektivnění činnosti, zvýšení transparentnosti a otevřenosti, zajištění dostupnosti služeb MěÚ prostřednictvím: vytvořením strategického plánu rozvoje a jeho naplňováním, zavedením projektového řízení, zkvalitněním finančního řízení, zaváděním inovací, dobré správy a kontinuálním zvyšováním kvality.

Informace o projektu


 • Číslo projektu:    CZ.1.04/4.1.01/89.00020
 • Žadatel:    Město Kostelec nad Orlicí
 • Název projektu:    Inovativní úřad ve městě Kostelec nad Orlicí
 • Rozpočet projektu:    4.463.388,94 Kč (celkové způsobilé výdaje projektu)
 • Doba realizace projektu:    1.4.2013 - 30.6.2015
 • Program:    OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Prioritní osa:    4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
 • Oblast podpory:    4.4a.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 • Aktuální stav:    2.12.2013 - V současné době se projekt nachází ve fázi realizace.
 • Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit kvalitu regulace, zlepšit kvalitu řízení a managementu města a úřadu, podpořit profesionální rozvoj pracovníků MěÚ, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu, přispívat k plynulému rozvoji města a kvality života občanů. Těžištěm projektu je vytvoření systému strategického řízení, projektového a finančního, systém zavádění inovací, dobré správy, zvýšení kvalifikace zaměstnanců proškolením v oblastech moderního řízení, implementace softwarové podpory pro zvýšení efektivity výstupů a jejich udržení. Bude vytvořen strategický plán rozvoje města, finanční analýza s návrhem optimalizace nákladů, zaveden systém projektového řízení a zaškoleni projektoví manažeři, kteří budou moci efektivně řídit projekty města. Projekt se rovněž zaměří na zlepšování kvality služeb a činnosti MěÚ, motivaci pracovníků k výkonu, systematickou podporu jejich iniciativy při zavádění inovací a dobrých nápadů do praxe. Tato zlepšení se pak díky systému standardizace stávají součástí kultury organizace a přispívají k pozitivnímu vnímání úřadu a veřejné správy jako takové. Primární cílovou skupinou jsou pracovníci MěÚ a vybraní volení zástupci města Kostelec nad Orlicí, hl. realizátory projektu jsou pracovníci úřadu. Budou aktivně zapojeni do realizace i udržení projektu - nastavení systému a využívání jeho výhod. Realizátor využije k uskutečnění cílů projektu externích odborných služeb a dodávek SW. Projekt nebude generovat příjmy a spadá do kategorie veřejně prospěšných projektů. Svými aktivitami jednoznačně přispívá k naplnění strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, usnesení vlády č. 757/2007., systémově plní cíle stanovené v politickém programu na období 2010 - 2014 a strategickém plánu města. Tento projekt také vyplývá ze studie proveditelnosti technolog.centra, kde je předpokládaná vzájemná synergie ve smyslu zajištění infrastruktury pro tento projekt.
 • Místo realizace:    Místem realizace projektu je město Kostelec nad Orlicí.
 • Kontakty:    Mgr. Jaroslav Brandejs, MBA, jbrandejs[zavináč]muko.cz
 • Důležité odkazy: www.strukturalni-fondy.cz  www.esfcr.cz


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.
logo

 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 17.6.2015 / 17.6.2015
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Projekty města
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém