Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Informace pro prodejce na Adventním jarmarku

informace
Nabídka účasti na tradičním jarmarku lidových řemesel s kulturním programem na Jiráskově a Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. Letos se bude 15. Vánoční ulička konat 27. listopadu od 13:00 do 19:00 hodin.
 

 
 

Tradiční jarmark lidových řemesel s kulturním programem na Jiráskově a Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí (venkovní prodej). Pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí.

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto akci a nabídnout Vám možnost účasti na trhu, pro který jsou stanoveny tyto podmínky a zásady účasti:

Rozhodnutí o vyloučení prodejce

 • Organizátor je oprávněn nepovolit přítomnost na jarmarku těm, kteří se nepřihlásili k účasti včas a v požadovaném termínu.
 • Organizátor může na místě vyloučit z účasti prodejce, který poruší podmínky a pravidla jarmarku (např. přiveze zboží neslučitelné s charakterem jarmarku, ke svým výrobkům přidá zboží na jarmark nevhodné).

Organizační záležitosti a podmínky účasti

 • Pořadatelé vydávají  pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše.
 • Každý prodejce je povinen dodržovat své prodejní místo po celý den  trhu  v čistotě a po skončení trhu toto místo řádně uklidit.
 • Zájemce podá přihlášku písemně, nebo e-mailem do 07.11.2022 společně s 1 ks fotografie stánku a sortimentu (bude vrácena). Přihlášky budou posuzovány průběžně v pořadí, ve kterém dojdou na adresu pořadatele.
 • Pořadatel může z akce vyloučit ve spolupráci s městskou policií účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele.
 • Prodejci si zajistí vlastní stánky – jsou požadovány plátěné („dobové“) – moderní stánky (např. igelitové či plastové) nebudou do trhu přijaty, případně budou z prostoru trhu vykázáni pořadatelem ve spolupráci s městskou policií.
 • Účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem.
 • Přidělení trhového místa 27.11.2022 od 11:00 hodin.
 • Pořadatel potvrdí účast písemně nebo e-mailem nejpozději však do 11.11.2022.

Poplatky

po potvrzení pořadatelem zašle účastník organizační příspěvek do 18.11.2022 (číslo účtu včetně variabilního symbol Vám bude zasláno po závazné přihlášce obratem):

 • Řemeslníci organizační příspěvek ve výši 200 Kč/den
 • Prodejci občerstvení organizační příspěvek ve výši 300 Kč/den

Bez uhrazení zálohy bude přihláška považována za neplatnou – v případě neúčasti organizační příspěvek v celé výši propadá ve prospěch pořadatele.

Kontaktní údaje:

Šárka Slezáková: mobil.  725 099 614, e-mail: sslezakova@muko.cz;
Městský úřad, Organizačně správní odbor a živnostenský úřad,
Palackého náměstí čp. 38, 517 41  Kostelec  nad Orlicí.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 13.7.2022 / 13.7.2022 | Zveřejnit do: 7.11.2022
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém