Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Informace o provozu škol a školských zařízení, péče o děti

 

 
 

Vláda svým usnesením  ze dne 12.03.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Do odvolání jsou uzavřeny následující školy a školská zařízení:

 • Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45
 • Základní umělecká škola F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, Tůmova 17
 • Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367
 • Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515
 • Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
 • Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí Komenského 873

Od 18.05.2020 jsou otevřeny následující mateřské školy:

 • Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
 • Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

Informace k zápisu do mateřských škol

Informace k zápisům do mateřských škol Krupkova a Mánesova pro školní rok 2020/2021, které vzhledem k mimořádným okolnostem budou probíhat pouze písemně, naleznete v samostatném článku.

Informace k zápisu do 1. třídy

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje zákonným zástupcům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná vzhledem k mimořádným okolnostem následujícím způsobem.

Škola bude přijímat pouze písemné Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od zákonných zástupců a to v období od 14.04.2020 do 30. 04.2020 v sekretariátu na pracovišti Komenského. Způsob doručení - osobně. Formulář a další informace naleznete na webových stránkách školy.

 • Tuto žádost podávají i zákonní zástupci, jejichž dítě mělo školní docházku o rok odloženou.
 • Zápis tedy proběhne bez přítomnosti dětí, pouze uvedeným formálním způsobem.
 • Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31.08.2020

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude oznámeno zákonnému zástupci při převzetí písemné žádosti v sekretariátu školy. Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.

Děti mladší

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 19.3.2020 / 6.5.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém