Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Dotační programy pro rok 2017

Složení grantové komise pro rok 2017: RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., pan Josef Dušek, Ing. Vlastimil Šeda, pan Tomáš Alt, Ing. Petr Mařík, pan Daniel Faltys, paní Šárka Slezáková

 
 
 
  
Vyhlášené dotační programy:     

a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež (100 000 Kč) – sběr žádostí ukončen
b) Sport – celoroční pravidelná činnost (1 000 000 Kč) – sběr žádostí ukončen
c) Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy (550 000 Kč)
lhůta pro podávání žádostí: od 23. 1. 2017 do 6. 2. 2017
d) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty (100 000 Kč)
lhůta pro podávání žádostí:
od 23. 1. 2017 do 25. 10. 2017, nejpozději do 25. dne daného měsíce
e) První výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.
lhůta pro podávání žádostí: 
do 15.05.2017 (50 000Kč)
f) Sport – jednorázové akce:
lhůta pro podávání žádostí od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (150 000 Kč)
g) Kulturu mládeže i dospělých:lhůta pro podávání žádostí od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (70 000 Kč)
h) Jednorázové akce pro děti a mládež lhůta pro podávání žádostí: od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (50 000 Kč)

ch) Druhá výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.
lhůta pro podávání žádostí: do 13.10.2017 (35 000Kč)         

i) Finanční dary ŠKODA AUTO a.s.
lhůta pro podávání žádostí:  do 18.10.2017 (120 000Kč)                  

              Upozornění grantové komise:Grantová komise upozorňuje spolky a organizace, že i na podporu činnosti dospělých lze podat individuální žádost o dotaci. Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři, včetně povinných příloh. Alokovaná částka 250 000 Kč.    

 
ZměněnoŘazeno vzestupně Název a anotace
22.12.2016Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež [PDF, 37 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace různým zájmovým kroužkům a oddílům, popř. jiným sdružením pracujícím celoročně s dětmi a mládeží do 19 let. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
22.12.2016Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty [PDF, 43 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
19.4.2017Finanční dar Federal-Mogul Friction Products a.s. - I. výzva
logo
Žádosti o dar se podávají doporučeně poštou na adresu Město Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo osobně na podatelně úřadu nejpozději do 15. 05. 2017.
19.9.2017Finanční dar Federal-Mogul Friction Products a.s. II. výzva
logo
Druhá výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s..
Lhůta pro podávání žádostí do 13. 10. 2017.
3.5.2017Jednorázové akce pro děti a mládež [PDF, 43 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace na dětské tábory, víkendové pobyty, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže a podobně, sportovní akce pořádané jinou než tělovýchovnou organizací. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
3.5.2017Kultura mládeže i dospělých [PDF, 42 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost v
oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit mládeže i dospělých, oživení kulturně společenského života ve městě.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
22.12.2016Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy [PDF, 37 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace na sociální
služby, podporu rodin, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality apod. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
1.1.2017Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí [PDF, 493 kB]
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí mají v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vnést do fungování města Kostelec nad Orlicí jednotný postup při poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám (žadatel).
Tato Pravidla komplexně upravují poskytování dotací města Kostelec nad Orlicí a stanovují podmínky, kterými jsou povinny se řídit orgány města a příslušné odbory při schvalovacím procesu poskytování dotace.
23.12.2016Sociální oblast [XLSM, 394 kB]
znak města
Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy
22.12.2016Sport – celoroční pravidelná činnost [PDF, 37 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace na celoroční
pravidelnou činnost sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 19 let. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
3.5.2017Sport - jednorázové akce [PDF, 42 kB]
znak města
Účelem programu je poskytnutí dotace na pořádání
sportovních akcí pro mládež do 19 let (jednorázové akce) sportovními organizacemi.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
3.10.2017ŠKODA AUTO a.s.
logo
Výzva poskytování finančních darů

Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje sběr žádostí na finanční dary ŠKODA AUTO a.s..
3.10.2016Žádost o dotaci pro rok 2017 [XLSM, 169 kB]
Jednotný formulář pro všechny programy

Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež; Sport – celoroční pravidelná činnost; Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity, Sport – jednorázové akce, Kultura mládeže i dospělých, Jednorázové akce pro děti a mládež

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

Harmonogram výzev grantových programů města Kostelec nad Orlicí na rok 2017

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Dotace z rozpočtu města > Dotační programy pro rok 2017

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém