Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Cena pro vodné a stočné platná od 1.1.2023

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
informace
Zástupci Cenové unie "KOSTELEC A TUTLEKY", který je vlastníkem vodovodů, kanalizací a ČOV, po dohodě s provozovatelem tohoto majetku společností AQUA SERVIS, a.s., vyhlašují nové ceny za dodávku pitné vody a odvedení odpadní vody.
 

 
 

Vážení zákazníci,

zástupci Cenové unie „KOSTELEC A TUTLEKY", který je vlastníkem vodovodů, kanalizací a ČOV, po dohodě s provozovatelem tohoto majetku společností AQUA SERVIS, a.s., vyhlašují nové ceny za dodávku pitné vody a odvedení odpadní vody.

Cena pro vodné:

  • VODNÉ (v Kč/m3) - 47,44 (bez DPH) / 52,18 (vč. DPH)

Cena pro vodné bude uplatňována ve městě Kostelec nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry a obci Tutleky.

Cena pro stočné:

  • STOČNÉ (v Kč/m3) - 45,61 (bez DPH) / 50,17 (vč. DPH)

Cena pro stočné bude uplatňována ve městě Kostelec nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí.

Pro rok 2022 byla cena pro vodné a stočné ve výši 87,00 Kč/m3 včetně DPH. Výsledkem kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 je její zvýšení o 15,36 Kč/m3 včetně DPH, tedy o 17,65 % na 102,36 Kč/m3 včetně DPH. Ceny pro vodné a stočné jsou cenami regulovanými Ministerstvem financí ČR a jejich kalkulace byly zpracovány v souladu s platnými cenovými předpisy.

Hlavními příčinami nárůstu ceny je vedle vysoké inflace především dramatický nárůst cen elektrické energie a pohonných hmot. I přes zastropování cen energií vládou ČR pro vodárenské společnosti však dojde k více jak dvounásobnému zvýšení nákladů na energie, bez zastropování by nárůst činil až 50 %. Zvýšení cen energií a pohonných hmot má však dopad do většiny položek, ať už se jedná o stavební práce či nákup materiálu a chemikálií. Velký vliv má i nárůst mzdových nákladů, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak dodavatelských firem. S ohledem na výši inflace a politiku státu (zvýšení mezd státních zaměstnanců o 10 % od září 2022) se plánuje zvýšení mzdových prostředků o 10 %, tedy jen mírně nad polovinou skutečné inflace.

Značně nepříznivý vývoj v oblasti cen energií, PHM a na ně navázaných prací a služeb se projevoval a projevuje již po celý rok 2022, provozovatel společnost AQUA SERVIS, a. s. však důsledky této situace nepřenesl na odběratele a plně nese finanční ztráty s tím spojené.

Pro 4člennou domácnost (uvažována spotřeba 130 m3/rok) se zvýší výdaje na spotřebu pitné vody a odvedené odpadní vody o 1 997 Kč/rok, tj. 166,42 Kč/měsíc, tj. 5,47 Kč/den. Nová cena pro vodné a stočné se nachází i přes její zvýšení výrazně pod hranicí sociálně únosné ceny pro Královehradecký kraj, která pro rok 2023 činí 142,91 Kč/m3.


 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 11.1.2023 / 11.1.2023 | Zveřejnit do: 31.12.2023
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém