Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube

1

Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Vyhlášky a nařízení

 

Vyhlášky a nařízení

 
 
 

Zde se nachází přehled všech platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Pokud tak stanoví zákon, lze obecně závaznou vyhláškou města vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám.

Na základě a v mezích zákona rada města vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu město zákonem zmocněno; tyto právní předpisy se nazývají nařízení města.

Obecně závazné vyhlášky města musí být v souladu se zákony a nařízení města musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

Právní předpisy města nabývají účinnosti dnem uvedeným v právním předpisu města a pokud účinnost tímto způsobem stanovena není, pak nastává 15. dnem po jeho vyhlášení.

Veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahlédnutí u vedoucí organizačně-správního odboru, kancelář A-301 ve druhém patře budovy č.p.37 (výtahová stanice č.3).

 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
27.3.2017Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 [PDF, 122 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Správce Stránek
27.3.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 [PDF, 129 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kostelec nad Orlicí
Správce Stránek
28.12.2016Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 [PDF, 220 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 [PDF, 182 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kostelce nad Orlicí č. 3/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 [PDF, 379 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Správce Stránek
17.6.2015Nařízení 1/2013 [PDF, 47 kB]
Nařízení č. 1/2013, kterým se mění nařízení č. 3/2011 Tržní řád města Kostelce nad Orlicí
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 [PDF, 210 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 [PDF, 201 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí a jeho částí - Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, vč. systému nakládání se stavebním odpadem a systému
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 [PDF, 29 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o stejnokroji strážníků Městské policie Kostelec nad Orlicí a o jeho nošení a obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí č. 4/2003 o stejnokroji strážníků
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 [PDF, 37 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 [PDF, 956 kB]
Obecně závazná vyhláška číslo 4/2011 o místních poplatcích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006, 4/2009, 2/2010 a 6/2010 o místních poplatcích
Správce Stránek
17.6.2015Nařízení 3/2011 [PDF, 277 kB]
Nařízení č. 3/2011, kterým se vydává Tržní řád města Kostelce nad Orlicí
Správce Stránek
17.6.2015Nařízení 1/2011 [PDF, 32 kB]
N č.1/2011, kterým se stanoví max. cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 [PDF, 24 kB]
Obecně závazná vyhláška číslo 5/2010, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 [PDF, 2,2 MB]
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 [PDF, 24 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se mění vyhláška č. 3/2004 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění vyhlášky č. 8/2004
Správce Stránek
17.6.2015Nařízení 3/2005 [PDF, 390 kB]
Nařízení č. 3/2005, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 [PDF, 23 kB]
Obecně závazná vyhláška č. 8/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2004 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 [PDF, 29 kB]
O některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 [PDF, 64 kB]
Obecně závazná vyhláška číslo 9/2003, požární řád města
Správce Stránek
17.6.2015Obecně závazná vyhláška č. 9/1993 [PDF, 28 kB]
Obecně závazná vyhláška města Kostelec nad Orlicí číslo 9/93 o městské policii
Správce Stránek

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém