Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Dotační programy pro rok 2017

informace
Složení grantové komise pro rok 2017: RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., pan Josef Dušek, Ing. Vlastimil Šeda, pan Tomáš Alt, Ing. Petr Mařík, pan Daniel Faltys, paní Šárka Slezáková

 
 
 
  
Vyhlášené dotační programy:     

a) Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež (100 000 Kč) – sběr žádostí ukončen
b) Sport – celoroční pravidelná činnost (1 000 000 Kč) – sběr žádostí ukončen
c) Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy (550 000 Kč)
lhůta pro podávání žádostí: od 23. 1. 2017 do 6. 2. 2017
d) Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty (100 000 Kč)
lhůta pro podávání žádostí:
od 23. 1. 2017 do 25. 10. 2017, nejpozději do 25. dne daného měsíce
e) První výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.
lhůta pro podávání žádostí: 
do 15.05.2017 (50 000Kč)
f) Sport – jednorázové akce:
lhůta pro podávání žádostí od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (150 000 Kč)
g) Kulturu mládeže i dospělých:lhůta pro podávání žádostí od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (70 000 Kč)
h) Jednorázové akce pro děti a mládež lhůta pro podávání žádostí: od 05. 06. 2017 do 21. 06. 2017 (50 000 Kč)

ch) Druhá výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s.
lhůta pro podávání žádostí: do 13.10.2017 (35 000Kč)         

i) Finanční dary ŠKODA AUTO a.s.
lhůta pro podávání žádostí:  do 18.10.2017 (120 000Kč)                  

              Upozornění grantové komise:Grantová komise upozorňuje spolky a organizace, že i na podporu činnosti dospělých lze podat individuální žádost o dotaci. Žádost musí být předložena na předepsaném formuláři, včetně povinných příloh. Alokovaná částka 250 000 Kč.    

 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
3.10.2016Žádost o dotaci pro rok 2017 [XLSM, 169 kB]
Jednotný formulář pro všechny programy

Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež; Sport – celoroční pravidelná činnost; Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity, Sport – jednorázové akce, Kultura mládeže i dospělých, Jednorázové akce pro děti a mládež
Šárka Slezáková
19.4.2017Finanční dar Federal-Mogul Friction Products a.s. - I. výzva
Žádosti o dar se podávají doporučeně poštou na adresu Město Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo osobně na podatelně úřadu nejpozději do 15. 05. 2017.
Šárka Slezáková
19.9.2017Finanční dar Federal-Mogul Friction Products a.s. II. výzva
Druhá výzva roku 2017 na poskytování finančních darů Federal-Mogul Friction Products a.s..
Lhůta pro podávání žádostí do 13. 10. 2017.
Šárka Slezáková
23.12.2016Sociální oblast [XLSM, 394 kB]
Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy
Šárka Slezáková
22.12.2016Celoroční činnost organizovaná pro děti a mládež [PDF, 37 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace různým zájmovým kroužkům a oddílům, popř. jiným sdružením pracujícím celoročně s dětmi a mládeží do 19 let. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
Šárka Slezáková
3.10.2017ŠKODA AUTO a.s.
Výzva poskytování finančních darů

Město Kostelec nad Orlicí vyhlašuje sběr žádostí na finanční dary ŠKODA AUTO a.s..
Šárka Slezáková
3.5.2017Jednorázové akce pro děti a mládež [PDF, 43 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace na dětské tábory, víkendové pobyty, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže a podobně, sportovní akce pořádané jinou než tělovýchovnou organizací. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
Šárka Slezáková
3.5.2017Kultura mládeže i dospělých [PDF, 42 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost v
oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit mládeže i dospělých, oživení kulturně společenského života ve městě.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
Šárka Slezáková
3.5.2017Sport - jednorázové akce [PDF, 42 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace na pořádání
sportovních akcí pro mládež do 19 let (jednorázové akce) sportovními organizacemi.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
Šárka Slezáková
22.12.2016Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty [PDF, 43 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
Šárka Slezáková
22.12.2016Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy [PDF, 37 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace na sociální
služby, podporu rodin, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality apod. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí.
Šárka Slezáková
22.12.2016Sport – celoroční pravidelná činnost [PDF, 37 kB]
Účelem programu je poskytnutí dotace na celoroční
pravidelnou činnost sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží do 19 let. Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
Šárka Slezáková
1.1.2017Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí [PDF, 493 kB]
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí mají v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, vnést do fungování města Kostelec nad Orlicí jednotný postup při poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám (žadatel).
Tato Pravidla komplexně upravují poskytování dotací města Kostelec nad Orlicí a stanovují podmínky, kterými jsou povinny se řídit orgány města a příslušné odbory při schvalovacím procesu poskytování dotace.
Šárka Slezáková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

Harmonogram výzev grantových programů města Kostelec nad Orlicí na rok 2017

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Granty a dotace Města Kostelec nad Orlicí > Dotační programy pro rok 2017

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém